Info om warp Shop

Shopområdet är indelat i kategorier för att man lättare ska hitta. De shoppar som finns inom en kategori får bara sälja de varor som tillhör kategorin. Vill man sälja fler typer av varor får man bygga en shop i en annan kategori. Max en shop i varje kategori per person.

RÖDA BLOCKET

 • Block
 • Mineraler

BLÅA BLOCKET

 • Vapen
 • Verktyg
 • Raketer
 • Armour
 • Elytror
 • Drakhuvuden

LILA BLOCKET

 • Färg
 • Blommor
 • Mat
 • Banners

GRÖNA BLOCKET

 • Enchantment
 • Potion
 • Neatherstar
 • Redstone
Annons