Kommandon

På Creepertown har vi följande kommandon som alla kan använda

 • /sethome (bestämmer var ditt hem på servern är)
 • /home (Teleportrar dig till ditt hem)
 • /tpa <Namn> (Teleportrar dig till en person)
 • /tpaccept (Godkänn en teleport)
 • /tphere (Teleportera en annan person till dig)
 • /back (Tar dig till baka till föregående position)
 • /warp (Tar dig till en bestämd plats)
 • /Backpack (Från rank Iron och uppåt. Extra förvaring)

.

Mydog kommandon

 • /mydog comehere <nr på hunden> (tex: /mydog comhere 1)
 • /mydog info (Ger dig info om din hund. Vilken lvl den är mm)
 • /mydog rename (Byter namn på din hund)
 • /mydog free (Gör din hund vild igen)

Miniture Pets

 • /mpet (Du får upp mpets menyn)
Annons